قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
مهم‌ترین اصول پی‌سازی و شیوه کنترل آن
۲۰ بهمن ۱۳۹۶
اصول عایق کاری و قیرگونی به صورت حرفه‌ای و کاربردی
۲۴ بهمن ۱۳۹۶

کرسی چینی: مصالح، اصول و تمام نکات اجرایی آن

در این نوشتار می کوشیم تا به صورت خلاصه در مورد اصول کرسی چینی و هم چنین مصالح و نکات اجرایی آن برای شما عزیزان مواردی را تشریح نماییم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید:

رعایت موارد ايمنى در كرسى چينى

با چيدن چند ردیف آجر بر روى پى اختلاف ارتفاعى مابين داخل ساختمان و سطح بیرونی آن یعنی حياط، كوچه يا خيابان ایجاد می‌شود. به ديوارى كه اين اختلاف ارتفاع را ایجاد می‌کند “كرسى” و به اجراى آن “كرسى چينى” اطلاق می‌شود. درمجموع، ديوار كرسى چينى یا مسنّى، به ديوارى می‌گویند كه مابین ديوار اصلى یا باربر و پى واقع می‌شود. در شكل ۱ -۴ می‌توانید الگویی از ديوار باربر و كرسى چينى را مشاهده نمایید. در كرسى چينى، وسايلى مانند بيل، كمچه، ماله و… و نیز مصالح مصرفى مانند آجر، سنگ، ملات و… به‌کاربرده می‌شود. به‌کارگیری نابه جا از هرکدام از اين ابزار و مصالح می‌تواند ریسک جدى و غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد. پس بایستی نكات ايمنى را رعايت کرده و ابزار ايمنى براى هر كار به کار گرفته شود.

حتما ببینید: قیمت کفپوش اپوکسی

ابزار ايمنى فردى ضمن كار در اجرای كرسى چينى دربرگیرنده‌ی لباس كار، كلاه ايمنى، كفش و پوتين ايمنى و دستكش لاستيكى می‌باشد كه كارگران بایستی در اجرای عمليات كرسى چينى به‌کاربرده شوند. در شكل زیر ابزار حفاظت شخصی كه در عمليات كرسى چينى به کار گرفته می‌شود را می‌توانید ببینید.

ابزار و وسايل كار جهت اجراى عملیات كرسى چينى

به همان صورت كه ابزار ايمنى مناسب در هنگام پیاده‌سازی كار موجب پيشرفت كار می‌شود، وسايل و ابزار مناسب نيز به‌اندازه‌ی خود می‌تواند در پيشبرد سريع كار، تأثیرگذار باشد. به‌منظور پیاده‌سازی كرسى چينى به ابزار ساده‌ی بنّايى مثل ماله، ريسمان كار، تيشه، شمشه‌ی آهنى، شيلنگ تراز، تراز، متر، كمچه، استامبولى و… و نیز ابزار معمول ساختمان‌سازی مانند بيل، فرقون و… نیاز خواهيم داشت. ابزار بیان‌شده به‌موقع خود به کار گرفته می‌شوند. کلیه‌ی وسايل موردنیاز به‌منظور اجرای عمليات كرسى چينى در واحد كار نخست توصیف‌شده است.

مصالح مورداستفاده در ساخت و اجراى كرسى چينى

جهت پیاده‌سازی و اجرای كرسى چينى، مصالح گوناگون، با توجه به نوع ديوار به کار گرفته می‌شود، كه مشتمل بر: ملات ماسه و سيمان، ملات ماسه و آهك، ملات باتارد (ماسه + سيمان + آهك + آب) آجر و سنگ می‌باشد. معمولاً در كرسى چينى آجرى، از آجرهای فشارى گل بهى و ملات ماسه و سیمان يا باتارد و در كرسى چينى سنگى، از سنگ‌های لاشه‌ی مناسب و ملات ماسه و سیمان يا باتارد، استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید کرسی چینی آجرى را به‌وسیله آجرهاى فشارى و ملات ماسه و سيمان مشاهده کنید.

در مناطق كوهستانى و يا محل‌هایی كه در آن‌ها به‌وفور سنگ يافت می‌شود، از سنگ‌های لاشه و ملات ماسه و سيمان يا باتارد جهت اجراى كرسى چينى به کار گرفته می‌شود. در زمان استفاده از سنگ‌ها باید دقّت شود كه سنگ‌های استفاده‌شده، خصوصیات يك سنگ مرغوب را در بربگیرند. در تصویر زیر كرسى چينى سنگى به‌وسیله‌ی سنگ‌های مرغوب و ملات ماسه و سيمان را می‌توانید مشاهده کنید.

نکات مهم

ملات هاى به‌کاررفته در كرسى چينى بایستی با نسبت‌های زير سازگار و مطابق باشد:

  • ملات ماسه و سيمان با نسبت حجمى ۱ به ۳ (۱ قسمت سيمان + ۳ قسمت ماسه)
  • ملات باتارد با نسبت حجمى ۱ به ۱ به ۶ (۱ بخش سيمان، ۱ بخش آهك، ۶ بخش ماسه)
  • ملات ماسه و آهك با نسبت حجمى ۲ به ۵ (۲ بخش آهك و ۵ بخش ماسه)

تبلیغ: درب ضد سرقت

اصول كرسى چينى

معمولاً كرسى چينى به سه علت صورت می‌گیرد كه به‌صورت زیر ارائه‌شده است:

  • انسان معمولاً رغبت دارد در ارتفاع بیشتری از كف زمين زندگی کند. به صورتی که انگار به این صورت، احساس امنیت بيشترى می‌کند.
  • اختلاف ارتفاع كف داخل با كف خارج از ساختمان مطابق تصویر زیر موجب اجرا و پیاده‌سازی درست و مناسب عایق‌بندی رطوبتى می‌شود.

اغلب زمین‌هایی كه براى ساختمان‌سازی به کار گرفته می‌شوند، کاملاً تراز نبوده و از شيب برخوردار هستند و به این دلیل که به‌طور طبیعی محیط‌های درون ساختمان در يك تراز احداث می‌شوند، مطابق شكل كرسى چينى موجب انجام این موضوع می‌شود.

بر مبنای مبحث هشتم كتاب مقررات ملى ساختمان ( یعنی طرح و پیاده‌سازی ساختمان‌های با مصالح بنايى. رديف شماره‌ی ۶ -۶ -۱ -۸ ) عرض كرسى چينى ازهر طرف بايد حداقل ۱۰ سانتی‌متر بیشتر از عرض ديوار باربر روى آن در نظر گرفته شود كه اصطلاحاً به آن ريشه يا ناخن می‌گویند.

ارتفاع كرسى چينى نيز بايد از روى سطح شالوده یا پى تا حداقل ۳۰ سانتی‌متر بالاتر از كف تمام‌شده‌ی محوطه‌ی پيرامون ساختمان باشد كه از طرف داخل ساختمان، در كف پنهان‌سازی شده و از طرف خارج، بدنه‌ی آن نماسازى می‌شود كه با نام ازاره یا هزاره نامیده می‌شود. در تصویر زیر جزئیات كرسى چينى ديوار خارجى را می‌توانید ببینید.

تبلیغات: پیچ و رولپلاک نما

شناخت اصول كرسى چينى

كرسى چينى به‌وسیله‌ی آجر يا سنگ روی پى صورت می‌گیرد، تا بار به سطح بیشتر و وسیع‌تری از فونداسيون توزيع و پراکنده شود. كرسى چينى اغلب با آجر مقاوم و تو پر و با ملات ماسه و سيمان و رعايت اصول آجرچينى انجام می‌گیرد. كرسى چينى بایستی تا حد ممکن، با پيوند كله انجام بگیرد تا بار ديوار را به‌صورت مؤثرى پراکنده نمايد و اگر آجرهاى راسته لازم باشد، باید آن‌ها را در میانه‌ی ديوار قرار دهیم. جهت صرفه‌جویی در مصالح، می‌توان كرسى چينى را به شکل پلكانى پیاده‌سازی نمود. در تصویر زیر ايزومتريك ديوار كرسى چينى را می‌توانید ببینید.

اصول كرسى چينى با آجر يا سنگ

عرض كرسى چينى بایستی بين ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر از عرض ديوار از هر سو بيشتر باشد. برای نمونه عرض كرسى چينى جهت ديوار باربر ۳۵ سانتی‌متری، حداقل ۴۵ سانتی‌متر خواهد بود. در كرسى چينى با آجر باید از آجرهاى فشارى مناسب زنجاب شده و ملات ماسه و سيمان با پيوند درست آجرچینی استفاده شود.

تصویر زیر در كرسى چينى با سنگ از سنگ‌های لاشه‌ی طبيعى مناسب و ملات ماسه و سيمان يا ملات باتارد مطابق شکل زیر به‌صورت قاعده‌ای و اصولی استفاده می‌گردد.

تراز كردن و مسطح کردن سطح كف كرسى به‌منظور عایق‌بندی

جهت انجام عمليات عایق‌کاری در هر سطح، به زيرسازى آن سطح نیاز می‌باشد. سطح كرسى چينى برای عایق‌کاری بایستی زيرسازى شده و کاملاً تراز باشد. برای این هدف ردیف‌های كرسى چينى به‌ویژه ردیف پايانى بايد کاملاً تراز شود. جهت تراز ردیف‌های كرسى چينى، می‌توان از شمشه و تراز و يا شيلنگ تراز استفاده نمود. جهت زيرسازى عایق‌کاری از ملات ماسه و سيمان نرم با نسبت ۱ به ۳ استفاده می‌کنند. به این شکل كه بعد از مهیا نمودن ملات و ريختن آن روى ديوار كرسى چينى، ملات را به‌وسیله‌ی ماله کاملاً صاف می‌کنند. در ضمن بایستی دو طرف ديوار كرسى چينى به‌اندازه‌ی ۱۰ تا ۲۵ سانتی‌متر اندود ماسه و سيمان صيقلى شود. که می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

بعد از خشك شدن اندود ماسه و سيمان، انجام عمل عایق‌کاری روى ديوار كرسى چينى صورت می‌گیرد که در تصویر زیر می‌توانید ملاحظه نمایید.

ساختمان ۱۱۵: مرکز کفسابی پارکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *