ساختمان115
ساختمان115

معرفی ستون بتن آرمه و ویژگی های اجرایی آن

ستون به قطعه ای گفته می شود که جای گیری عمودی داشته و بارهای تیرها و کف ها را به پی انتقال می دهد . ستون جزئی از دسته بندی عناصر فشاری می باشد . در صورتی که تنش ایجاد شده به دنبال بارگذاری از محدوده ی مقاومت فشاری بتن بیشتر نشود ، به دلیل مقاومت فشاری بالای بتن ، هیچ نیازی به آرماتور بندی ستون وجود نخواهد داشت(به تصویر زیر نگاه کنید)

در این حالت باید این موارد صدق کند :

  • الف) محوری بودن بار
  • ب) کوتاهی ستون
  • ج) گسترده بودن سطح مقطع ستون

به دلیل اینکه دستیابی به این شرایط در سازه های اسکلتی به سختی امکان پذیر است ، و نیز تامین نشدن آنها کمانش در عضو را به دنبال دارد ، جهت فراهم کردن مقاومت  مورد نیاز برای این عضو در مقابل نیرو هایی که در اثر کمانش ایجاد می شوند ، میلگرد های طولی به کار برده می شوند (به تصویر زیر نگاه کنید)

حتما بخوانید: شیشه سکوریت رنگی

به منظور جلوگیری از کمانش آرماتور های طولی ، در طول ستون و با فاصله های معین از خاموت های فولادی استفاده می شود ، که از قطری نزدیک به 6 میلیمتر و نه بیشتر برخوردار می باشند . خاموت یا تنگ در ستون با ریسک های احتمالی که به دنبال برش ها به وجود می آید نیز مقابله می نماید (به شکل زیر بنگرید)

ستون های اشکال مختلفی دارند که به هندسه ی بنا و معماری آن وابسته است و می تواند مربع ، مستطیل ، دایره ، چند ضلعی و غیره باشد .

نسبت ارتفاع ستون به حداقل بعد جانبی آن 3 یا بیشتر از آن است و اصولا به منظور تحمل بار محوری فشاری به کار برده می شود .

اما پایه به عضوی گفته می شود که فشاری و قائم بوده و دارای نسبت ارتفاع آزاد یا مهار نشده با حداقل بعد جانبی کمتر از 3 می باشد .

ستون ها بر مبنای ارزیابی های فنی طرح آرماتور گذاری می شوند . در شرایطی که مقادیر محاسباتی حاصل شده پایین تر از حداقل مقادیر آیین نامه باشند ، معیار کار ، دستورالعمل های آیین نامه است . در تصاویر و شکل های زیر می توانید با بعضی از کد های آیین نامه ای و مقاطع مختلف ستون ها و نحوه ی آرماتور گذاری آنها اشنا شوید .

ویژگی های قالب ستون ها

الف) ستون ها در مقایسه با ابعاد مقطع ارتفاع بالایی دارند و نیاز به مهاری های مناسبی دارند .

ب) ستون ها دارای سطحی کوچک هستند که پر شدن سریع قالب از بتن را به همراه دارد و در نتیجه منجر به حصول فشار زیاد در پای قالب ستون می شود .

ج) ستون ها با یکدیگر هم محور هستند که در فاز ایجاد قالب باید ارزیابی و نظارت دقیقی روی آنها صورت گیرد.

د) ستون ها از ارتفاع زیادی برخوردارند و به همین علت در فاز ساخت ستون چالش هایی به وجود می آید که از جمله ی آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • 1) بتن ریزی در ارتفاع بالا
  • 2) در دسترس نبودن انتهای قالب
  • 3) چالش هایی که به واسطه ی نگهداری و شاغولی بودن قالب ایجاد می شود
  • 4) احتمال پیچش

ساختمان 115 : مرجع نقاشی ساختمان قیمت

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *