ساختمان115
ساختمان115

رسم تصویر اجسام و نمای آن‌ها در فرجه‌ها

تعریف تصاویر

در صورتی که یک خط از نقطه‌ای به نام A عبور کند و صفحه‌ی P را در A’ قطع نماید،A’ به عنوان تصویر A شناخته می‌شود. اگر می‌خواهید یک تصویر یا نقشه را داشته باشید بایستی جسم، شعاع و صفحه‌ی تصویر را داشته باشید. در شکل زیر می‌توانید شعاع تصویر را ملاحظه نمایید که AA’است.

در صورتی که AA’ عمود بر P باشد، به تصویر عمودی گفته می‌شود و اگر بر خلاف این باشد به تصویر مایل می گوییم و در صورتی که شعاع‌های تصویر موازی باشند تصویر را موازی می‌نامیم. در زیر می‌توانید این موضوع را مشاهده کنید.

تصویر مرکزی هم به تصویری گفته می‌شود که در آن شعاع‌های نور از یک مرکز صادر شوند، که در شکل زیر ارائه شده است.

تصویر یک خط

اگر می‌خواهید تصویر یک خط مستقیم را داشته باشید همانطور که در زیر می‌بینید باید نمای دو نقطه از آن را داشته باشید.

اگر خط AB نسبت به P شیب داشته باشد، معادله به صورت زیر در می‌آید:

A’B’<AB

در صورتی که خط AB با P موازی باشد، معادله به صورت زیر است:

A’B’=AB

در صورتی که AB بر P عمود باشد، معادله به صورت زیر در می‌آید:

A’B’=0

به این معنا که تصویر آن یک نقطه است.

حتما بخوانید » شیشه سکوریت

تصویر صفحه

تنها توسط بخش محدودی از یک صفحه مثل مستطیل و مثلث می‌توانیم آن را معرفی نماییم. اگر مستطیل را ABCD در نظر بگیریم تصویر آن A’B’C’D’ می‌باشد. در صورتی که ABCD نسبت به صفحه‌ی P از یک شیب برخوردار باشد معادله این گونه است:

A’B’C’D’<ABCD

در صورتی که صفحه ABCD نسبت به صفحه‌ی P موازی باشد، به این صورت زیر نوشته می‌شود:

A’B’C’D’=ABCD

درصورتی‌که تصویر ABCD نسبت به صفحه‌ی P عمود قرار بگیرد، تصویر آن به‌صورت یک خط خواهد بود.

تصویر جسم

یک جسم را در ساده‌ترین حالت نسبت به صفحه‌ی تصویر، یا P به‌گونه‌ای در نظر می‌گیرند که قاعده با صفحه موازی باشد. در تصاویر زیر می‌توانید یک جسم یا حجم را مشاهده نمایید.

صفحات تصویر

مغز بشر قادر است حجم را درک نماید یعنی می‌تواند تصاویر دوبعدی را با هم ترکیب نموده و یک حالت سه‌بعدی ایجاد کند. در شکل زیر این مورد نشان داده‌شده است.

درصورتی‌که اقدام به حذف جسم کنیم، فقط 3 نمای جسم بر روی 3 صفحه‌ی H,P,V باقی می‌ماند. البته که نماهایی که در جهات متعدد تهیه می‌شوند زیاد هستند، اما اغلب دو یا سه مورد آن موردتوجه قرار می‌گیرد. به‌منظور دنبال کردن نماهای موردتوجه از یک نظم خاص صفحه‌هایی که تصویر بر رو آن‌ها ایجاد می‌شود، باید از دو خصوصیت برخوردار باشند: 1- عمود بودن بر یکدیگر 2- نامحدود بودن در اصل

مطابق تصویر ذیل سه صفحه‌ی P,H,V فضای موردنظر را به ترتیب به ناحیه یا فرجه‌ی اول تا چهارم تقسیم می‌کنند.

هرکدام از صفحات P,H,V را صفحات تصویر می‌نامند و درواقع V صفحه‌ی تصویر روبه‌رو، H صفحه‌ی تصویر افقی و P صفحه‌ی تصویر نیم‌رخ می‌باشند. اگر بخواهیم نماها را ترسیم کنیم تنها از دو ناحیه‌ی اول و سوم استفاده می‌کنیم.

نماها به‌وسیله‌ی ناظر مهیا می‌شود. جهت تهیه تصاویر، بایستی ناظر به حالت عمود بر 3 صفحه تصویر نگاه کند.

نمای روبه‌رو تصویری است که روی V قرار می‌گیرد. نمای افقی تصویری است که روی H قرار می‌گیرد. نمای نیم‌رخ تصویری است که روی P قرار می‌گیرد. درواقع نمای روبه‌رو مهم‌ترین تصویر در نظر گرفته می‌شود که با نام نمای اصلی شناخته می‌شود. جهت نمای اصلی همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید با حرف F نشان داده می‌شود.

هم چنین بخوانید » طرح های نقاشی ساختمان

فرجه‌ی نخست

بعدازاینکه شکل‌های بالا را مقایسه کردیم متوجه خواهیم شد که مکان کدام شکل کدام فرجه است.

گسترش فرجه

به‌منظور امکان ترسیم نماهای ایجادشده در فرجه به حالت دوبعدی بایستی صفحات فرجه را بسط دهیم، که در تصویر ذیل ارائه‌شده است.

خط‌های ارتباطی موجب تعیین صحت جای نماها می‌شود که در زیر ارائه‌شده است.

رسم خطوط ارتباطی

شما می‌توانید به‌وسیله‌ی خط‌های رابط نازک اجزای هرکدام از نماها را با نمای دیگر مرتبط نمود. هر نقطه در یک نما بایستی با نقطه‌ای در نمای دیگر متناظر باشد. در شکل ارائه‌شده در زیر می‌توانید راهکارهای متعدد ترسیم رابط میان‌نماها را مشاهده نمایید.

این نکته را مدنظر قرار دهید که اگر خطی در راستای دید قرار داشته باشد، اما رؤیت نشود بایستی در آن نما به‌وسیله‌ی خط‌چین یا خط ندید مشخص شود. در شکل زیر این موضوع نشان داده‌شده است.

ساختمان 115 » مدل پنجره دوجداره

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *