ساختمان115
ساختمان115

نحوه کنترل عملیات در ترازیابی هندسی و جزئیات آن

از جمله راهکارهای کنترل و ارزیابی فوری ترازیابی، قرائت سه تار رتیکول در هر دهنه‌ی ترازیابی است. به نحوی که در هر نشانه روی که روی شاخص صورت می‌گیرد، در حین قرائت تار میانی، تارهای بالا و پایین آن را نیز می‌خوانیم و ثبت می‌نماییم. به این شکل در صورتی که قرائت تار وسط L و تار پایین و بالا به ترتیب L1 و L2 باشند، بایستی همیشه رابطه‌ی زیر برقرار باشد:

بر مبنای استانداردها، وجود خطای جزیی در حدود 3 میلی متر در ترازیابی درجه‌ی سه قابلیت حذف را دارد.

از جمله راهکارهای دیگری که در کنترل سریع ترازیابی به کار برده می‌شود، جابجا نمودن سه پایه و تکرار عمل ترازیابی در هر دهنه است. به این صورت که بعد از قرار گرفتن دستگاه و انجام قرائت‌های عقب و جلو برای دو نقطه و مشخص نمودن اختلاف ارتفاع آن‌ها (ΔH1) بدون این که شاخص را منتقل نماییم، مکان دستگاه یا دوربین را تغییر داده و بعد از قرار دادن دوباره‌ی آن، دوباره اختلاف ارتفاع دونقطه را با قرائت‌های جدید ارزیابی نموده و حاصل می‌نماییم. (ΔH2) اختلاف این دو عدد یعنی ΔH1 و ΔH2 نبایستی از 5 میلی متر در ترازیابی درجه‌ی 3 بالاتر باشد. در صورتی که اختلاف آن‌ها از 5 میلی متر کمتر بود، متوسط آن‌ها را به عنوان ΔHm مد نظر قرار می‌دهند. می‌توان اعداد شاخص را به حالتی که در زیر آمده ثبت نماییم.

ترازیابی رفت و برگشت، ترازیابی را می گویند که در آن، دو نقطه‌ی بنچ مارک در ابتدا و انتهای ترازیابی به کار برده می‌شود. روش کار به نحوی است که، ترازیابی را از نقطه‌ی BM1 آغاز نموده و به نقطه‌ی دوم رسانده، بعد از آن دوباره به نقطه‌ی اول باز می‌گردیم.

در این شرایط بعد از محاسبه‌ی اختلاف ارتفاع رفت و برگشت یعنیΔH1 و ΔH2، آن‌ها را توسط رابطه‌ی زیر با هم مقایسه می‌نماییم:

در صورتی که اختلاف ارتفاع رفت و برگشت در حد مجاز قرار داشته باشد، متوسط ارتفاع رفت و برگشت را محاسبه و ارزیابی نموده و به عنوان اختلاف ارتفاع درست، مد نظر قرار می‌دهیم. مقدار مجوز داده شده در ترازیابی درجه 3 مساوی با 12√K می‌باشد که در آن K فاصله بر مبنای کیلومترمی باشد.

انجام ترازیابی رفت و برگشت با استفاده از یک نقطه‌ی بنچ مارک

روش کار مانند مورد پیشین می‌باشد به این صورت که ترازیابی رفت و برگشت را یک بار از بنچ مارک ترازیابی آغاز کرده و به همان بنچ مارک ختم نمایید. سپس یک مرتبه دیگر کلیه‌ی مراحل بالا را انجام دهید. به مرحله‌ی اول یک رفت از بنچ مارک اطلاق می‌شود و مرحله‌ی دوم در حقیقت برگشت به شمار می آیدد. در این وضعیت نیز اختلاف ارتفاع بین نقاط از حد مجاز نبایستی بیشتر شود.

نکات مهم هنگام عملیات ترازیابی

  • پیش از اینکه هر عملیات ترازیابی را انجام دهیم بایستی از سالم بودن دوربین و سه پایه و شاخص مطمئن شویم.
  • فرم ویژه ثبت اطلاعات ترازیابی را بایستی حتماً به همراه داشته و اطلاعات را بدون خط خوردگی در آن نوشت.
  • به منظور قرار دادن شاخص، در حد امکان پاشنه‌ی شاخص را به کار ببرید. در صورتی که پاشنه‌ی شاخص در انبار وجود ندارد، به طور حتم شاخص را در مکانی سفت و محکم قرار داده و حین چرخاندن، آن را آرام حرکت می‌دهیم..
  • در انتهای عملیات ترازیابی در محل عملیات محاسبات را کنترل می‌کنیم و در صورتی که خطای ترازیابی در حد مجاز نباشد پیش از ترک محل عملیات، فرایند را دوباره از سر می‌گیریم.

ساختمان 115 » مرجع سنگسابی

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *